Isus Revine! Maranata!!!

T_răim într-un timp mai periculos, mai greu
I_ar Viața noastră trece repede și zboară
N_-auzi cum sună azi din Ceruri nobila chemare
E_ vremea potrivită pentru a fi mai sfânt, mai demn!!!

 

C_redința este muribundă și lumea e în disperare
E_xistă o soluție precisă și o puternică speranță oare?
A_ceasta-i datoria noastră ca fără frică și față-n față
I_maginea lui Dumnezeu s-o arătăm mai clar, mai tare!

 

C_unoaștem multe și ades fără rușine ne autosatisfacem,
U_ităm de cei din jurul nostru ce suferă amar și plâng.
C_uraj, o, preaiubite soră, frate și-nțelepciune și avânt,
R_egresul și stagnarea în iubirea lui Hristos să o prefacem!

 

E_ greu să-ți lași comfortul și să faci în viața ta schimbare
D_orința în a te sfinți este mică și râvna e atât de slabă
I_nspiră-te din Duhul Sfânt, o frate scump și soră dragă
N_u neglija și nu disprețui a Domnului sfânta lucrare!

 

T_eribil tu te simţi, când nu ești înțeles, şi te agiți probabil;
A_i parte și de stres din cauza lucrurilor mici și fără de valoare
Î_nvață să trăiești prin Duhul, prietene și fii amabil,
N_u întrista pe Domnul, de parcă nu Îl înțelegi, pe EL Îl doare!!!

 

I_sus revine inevitabil, fii sigur, și Îl aștepți tu oare?
S_e-aude vocea Lui, e-atât de aproape! O, ce încurajare!
U_rmează-L deci acuma în gîndire, vorbire și purtare
Ș_i nu te amăgi cu un posibil mâine, ci azi fă a Lui lucrare!!!

October 22, 2014
Источник: http://www.poems4christ.com/ru/article/9340
© Copyright 2020, Поэзия для Христа [www.Poems4Christ.com].